ANG PAGBINYAG KAY ENGR. ARMANDO MAGTALAS BALAJADIA

Si Armando Magtalas Balajadia ay bininyagan noong Hulyo 5, 1970 sa Simbahang Katoliko ng San Gabriel na matatagpuan sa Araneta Avenue, Caloocan, Rizal, Pilipinas. Ang kanyang ninong ay si Ramon Aquino Vargas at ang kanyang ninang ay si Herminia Darlucio Balajadia. Sila ay parehong taga-Caloocan, Rizal. Si Ramon Aquino Vargas ay pinsang pangalawa ng kanyang ama na si Alfredo Darlucio Balajadia at si Herminia Darlucio Balajadia ay kapatid ng kanyang ama.

Si Armando ay bininyagan ni Rev. Father Pacifico Maria Mendoza, ang paring parokyano ng Simbahang Katoliko ng San Gabriel. Pinirmahan niya ang baptismal certificate pati na rin ang kanyang ninong at ninang. Pagkatapos ng binyag, nagkaroon sila ng munting pagsasalo sa tahanan ng Pamilyang Balajadia na matatagpuan sa 188 Samson Road, Caloocan, Rizal.

Balik sa Pangunahing Pahina