ANG PAGLALAKBAY SA SALEM, OREGON, AMERIKA

Q: Nalaman namin na ikaw ay nagtungo sa Salem, Oregon, siyanga ba?

A: Oo, nagtungo ako sa Salem, Oregon noong Setyembre 26 - 28, 2008 sapagkat ibig kong makita ang mga karatig estado na hindi ko pa natutungo. Nakatira ako sa Daly City, California at marami na akong pook na natunguhan sa California, Nevada, Utah, Texas, at New York. Ito ang aking kauna-unahang pagtungo sa estado ng Oregon.

Q: At sino ang kasama mo sa pagtungo mo sa Salem, Oregon?

A: Nagtungo ako sa Salem, Oregon noong Setyembre 26 - 28, 2008 at kasama ko ang mga dati kong co-professors sa De La Salle University kagaya nina Dr. Jun Olaņo at ang kanyang maybahay na si Carmi. Ito ang aking kauna-unahang pagtungo sa Estado ng Oregon. Maraming nakapagsabi na ang Oregon ay maganda ring pasyalan lalo na sa mga taong ibig nilang makita ang mga gubat at sa mga tabing dagat. Ang Oregon ay nasa hilaga ng California at nasa timog ng Washington. Ang Salem, Oregon ay kabisera ng estado ng Oregon. Nagtungo kami sa iba't ibang pook ng Oregon hindi lamang sa Salem, Oregon. Nagtungo kami sa Heceta Head Lighthouse, na siyang pangunahing lighthouse sa Oregon at sa Sea Lion Caves na kung saan halos matatagpuan ang mga sea lions sa kanlurang baybaying dagat.

Q: Anu-ano ang mga magagandang tanawin sa Oregon?

A: Ah, ang mga magagandang tanawin sa Oregon ay ang mga sumusunod na aming natunguhan na:

Q: Gaanong kalayo ang Oregon mula sa California?

A: Ah, ang Salem, Oregon ay may layo na 575 milya mula sa Daly City, California at ito ay may 12 oras na mahabang paglalakbay sa kahabaan ng Highway 5 at Highway 101 papuntang hilaga. Kung ikaw ay sasakay sa eroplano mula sa San Francisco International Airport hanggang sa Salem International Airport, ito ay aabutin lamang ng 1 1/2 oras na paglalakbay.

Q: Ano ang lagay ng panahon sa Oregon?

A: Ah, ang lagay ng panahon diyan ay maganda sa ngayon pero kadalasan ay higit na malamig pa sa California sapagkat ito ay nasa hilaga ng California. Kapag panahon na ng taglamig , ang buong estado ng Oregon ay punung-puno ng snow. Mainam na magtungo sa Oregon mula sa panahon ng tagsibol hanggang sa paglaglag sapagkat mahirap magtungo doon kapag panahon na ng taglamig lalo na kung ang mga daan ay puno na ng snow. Kailangang mong maglagay ng snow chain o snow tires sa iyong sasakyan sapagkat batas din iyan sa Oregon maging sa California na maglagay ng snow chain or snow tires sa iyong sasakyan kapag panahon na ng taglamig. Maraming mga halaman at hayop doon sa mga gubat kahit malamig ang panahon.

Q: Nagkaroon ka ba ng problema sa paglakbay mo sa Oregon?

A: Ah, kami ay na-discriminate doon nang kami ay nagtungo sa Applebee Restaurant, na siyang kainan ng Amerikano na matatagpuan sa bayan ng Salem, Oregon. Pagkatapos naming maglakbay sa Oregon State Capitol at Salem City Hall, napagkasunduan na namin na kumain muna ng tanghalian sapagkat hindi pa kami kamakain ng tanghalian mula sa 12 oras na mahabang paglalakbay. Nang kami ay nasa loob ng kainan, naghintay kami sa mesa ng matagal mga 45 na minuto hanggang isang oras. Sina Dr. Jun Olaņo at ang kanyang maybahay na si Carmi ay nagagalit na ng husto sapagkat ang mga waiters doon ay mga puti at inaasikaso nila ng husto ang mga puting customers kasya sa mga ibang lahi lalo na sa mga itim at asya. Nang kami ay tumayo at aalis na sa kainan, kinausap kami ng manager doon at humihingi siya ng paumahin o tawad sa ginawa ng mga waiters sa amin. Nag-alok siya ng kalahating diskuwento sa mga panunahin nilang putahe at libre na ang mga inumin at matatamis. Kumain na kami ng tanghalian ng husto sapagkat kami ay gutom na gutom na. Pagkatapos na naming kumain ng tanghalian, umalis na kami ng husto sa kainan at napagkasunduan na namin na hindi kami magbigay ng tip sapagkat ang kanilang customer service sa kainang iyon ay hindi maganda.

Q: Irerekomenda mo ba sa lahat na magtungo sa Estado ng Oregon?

A: Oo, Irerekomenda ko sa lahat na magtungo sila sa Estado ng Oregon sapagkat ito ay maganda ring tanawin lalo na sa mga taong ibig nilang makita ang mga gubat at mga tabing dagat. Ang pook na ito ay napakalinis at walang polusyon. Ang kapaligiran ay protektado ng Estado ng Oregon. Nabanggit ko sa inyo na maiging magtungo sa pook na iyon tuwing panahon ng tagsibol hanggang sa panahon ng paglaglag upang hindi mahirap sa inyo ang magtungo doon. Isa pa, upang makaiwas sa tinatawag na frost bite kapag panahon ng taglamig sapagkat ang buong pook na iyon ay napakalamig lalo na kung ang snow ay makapal.

Go to Previous Page